Logo Bijbelvers.net

Handelingen 18:19

En hij kwam te Éfeze aan, en liet hen aldaar; maar hij ging in de synagoge, en handelde met de Joden. (Statenvertaling)

En hij kwam in Efeze aan en liet hen daar achter; maar zelf ging hij de synagoge binnen en ging in gesprek met de Joden. (Herziene Statenvertaling)

And G1161 he came G2658 to G1519 Ephesus, G2181 and left them G2548 - G2641 there: G847 but G1161 he G848 himself entered G1525 into G1519 the G3588 synagogue, G4864 and reasoned G1256 with the G3588 Jews. G2453 (King James Version + Strongnumbers)

And he came to Ephesus, and left them there: but he himself entered into the synagogue, and reasoned with the Jews. (Updated King James Version)

(Gerelateerde verzen)
1 Korinthe 15:32 | Handelingen 19:17 | 2 Timótheüs 4:12 | Handelingen 20:16 | Handelingen 19:26 | Openbaring 2:1 | Handelingen 19:1 | 1 Timótheüs 1:3 | Handelingen 18:24 | Éfeze 1:1 | Handelingen 18:4 | 1 Korinthe 16:8 | Openbaring 1:11 | 2 Timótheüs 1:18 | Handelingen 17:2 - Handelingen 17:3 | Handelingen 18:21