Logo Bijbelvers.net

Handelingen 18:19Statenvertaling
En hij kwam te Éfeze aan, en liet hen aldaar; maar hij ging in de synagoge, en handelde met de Joden.

Herziene Statenvertaling*
En hij kwam in Efeze aan en liet hen daar achter; maar zelf ging hij de synagoge binnen en ging in gesprek met de Joden.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Nog niet beschikbaar

King James Version + Strongnumbers
And G1161 he came G2658 to G1519 Ephesus, G2181 and left them G2548 - G2641 there: G847 but G1161 he G848 himself entered G1525 into G1519 the G3588 synagogue, G4864 and reasoned G1256 with the G3588 Jews. G2453

Updated King James Version
And he came to Ephesus, and left them there: but he himself entered into the synagogue, and reasoned with the Jews.

Gerelateerde verzen
1 Korinthe 15:32 | Handelingen 19:17 | 2 Timótheüs 4:12 | Handelingen 20:16 | Handelingen 19:26 | Openbaring 2:1 | Handelingen 19:1 | 1 Timótheüs 1:3 | Handelingen 18:24 | Éfeze 1:1 | Handelingen 18:4 | 1 Korinthe 16:8 | Openbaring 1:11 | 2 Timótheüs 1:18 | Handelingen 17:2 - Handelingen 17:3 | Handelingen 18:21