Logo Bijbelvers.net

Openbaring 1:11Statenvertaling
Zeggende: Ik ben de Alfa en de Oméga, de Eerste en de Laatste; en hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en zend het aan de zeven Gemeenten, die in Azië zijn, namelijk naar Éfeze, en naar Smyrna, en naar Pérgamus, en naar Thyatíre, en naar Sardis, en naar Filadelfía, en naar Laodicéa.

Herziene Statenvertaling*
die zei: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, en: Wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Filadelfia en naar Laodicea.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Nog niet beschikbaar

King James Version + Strongnumbers
Saying, G3004 I G1473 am G1510 ( G3588 ) Alpha G1 and G2532 ( G3588 ) Omega, G5598 the G3588 first G4413 and G2532 the G3588 last: G2078 and, G2532 What G3739 thou seest, G991 write G1125 in G1519 a book, G975 and G2532 send G3992 it unto the G3588 seven G2033 churches G1577 which G3588 are in G1722 Asia; G773 unto G1519 Ephesus, G2181 and G2532 unto G1519 Smyrna, G4667 and G2532 unto G1519 Pergamos, G4010 and G2532 unto G1519 Thyatira, G2363 and G2532 unto G1519 Sardis, G4554 and G2532 unto G1519 Philadelphia, G5359 and G2532 unto G1519 Laodicea. G2993

Updated King James Version
Saying, I am Alpha and Omega, the first and the last: and, What you see, write in a book, and send it unto the seven churches which are in Asia; unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea.

Gerelateerde verzen
Openbaring 10:4 | Handelingen 20:17 | Openbaring 19:9 | Openbaring 1:19 - Openbaring 2:1 | Éfeze 1:1 | 1 Korinthe 16:8 | Jesaja 30:8 | Openbaring 3:1 | Openbaring 1:17 | Hábakuk 2:2 | Openbaring 1:2 | Openbaring 21:5 | Openbaring 1:4 | 1 Korinthe 15:32 | Openbaring 14:13 | Openbaring 3:14 | Openbaring 2:18 | Handelingen 18:19 - Handelingen 18:21 | Jeremía 30:2 | 1 Timótheüs 1:3 | Handelingen 19:1 - Handelingen 19:41 | Handelingen 18:24 | Openbaring 2:12 | Deuteronomium 31:19 | Openbaring 3:7 | Kolossenzen 4:15 - Kolossenzen 4:16 | Openbaring 1:8 | Openbaring 2:8