Logo Bijbelvers.net

Handelingen 19:1

En het geschiedde, terwijl Apollos te Korinthe was, dat Paulus, de bovenste delen des lands doorreisd hebbende, te Éfeze kwam; en enige discipelen aldaar vindende, (Statenvertaling)

En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hogergelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan (Herziene Statenvertaling)

And G1161 it came to pass, G1096 that, while Apollos G625 was G1511 at G1722 Corinth, G2882 Paul G3972 having passed through G1330 the G3588 upper G510 coasts G3313 came G2064 to G1519 Ephesus: G2181 and G2532 finding G2147 certain G5100 disciples, G3101 (King James Version + Strongnumbers)

And it came to pass, that, while Apollos was at Corinth, Paul having passed through the upper coasts came to Ephesus: and finding certain disciples, (Updated King James Version)

(Gerelateerde verzen)
Handelingen 18:19 - Handelingen 18:21 | 1 Korinthe 16:12 | 1 Korinthe 3:4 - 1 Korinthe 3:7 | Handelingen 18:23 - Handelingen 18:28 | 1 Korinthe 1:12 | Handelingen 18:1