Logo Bijbelvers.net

Handelingen 20:17

Maar hij zond van Miléte naar Éfeze, en hij ontbood de ouderlingen der Gemeente. (Statenvertaling)

Maar hij stuurde iemand uit Milete naar Efeze en liet de ouderlingen van de gemeente halen. (Herziene Statenvertaling)

And G1161 from G575 Miletus G3399 he sent G3992 to G1519 Ephesus, G2181 and called G3333 the G3588 elders G4245 of the G3588 church. G1577 (King James Version + Strongnumbers)

And from Miletus he sent to Ephesus, and called the elders of the church. (Updated King James Version)

(Gerelateerde verzen)
Handelingen 16:4 | Handelingen 11:30 | 2 Johannes 1:1 | Handelingen 15:23 | Handelingen 14:23 | 1 Timótheüs 5:17 | Handelingen 15:6 | 1 Petrus 5:1 | 3 Johannes 1:1 | Handelingen 15:4 | Jakobus 5:14 | Titus 1:5 | Handelingen 20:28