Logo Bijbelvers.net

Handelingen 18:24

En een zeker Jood, met name Apollos, van geboorte een Alexandriër, een welsprekend man, kwam te Éfeze, machtig zijnde in de Schriften. (Statenvertaling)

En een zekere Jood, van wie de naam Apollos was, een Alexandriër van afkomst, een welsprekend man, die kundig was op het gebied van de Schriften, kwam in Efeze aan. (Herziene Statenvertaling)

And G1161 a certain G5100 Jew G2453 named G3686 Apollos, G625 born G1085 at Alexandria, G221 an eloquent G3052 man, G435 and ( G5607 ) mighty G1415 in G1722 the G3588 scriptures, G1124 came G2658 to G1519 Ephesus. G2181 (King James Version + Strongnumbers)

And a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man, and mighty in the scriptures, came to Ephesus. (Updated King James Version)

(Gerelateerde verzen)
1 Korinthe 1:12 | 1 Korinthe 3:5 - 1 Korinthe 3:6 | Matthéüs 13:52 | Handelingen 7:22 | Handelingen 18:28 - Handelingen 19:1 | Ezra 7:6 | Ezra 7:12 | Handelingen 27:6 | Éxodus 4:10 | 2 Korinthe 10:10 | Kolossenzen 3:16 | Handelingen 6:9 | 1 Korinthe 2:1 - 1 Korinthe 2:2 | Titus 3:13 | Lukas 24:19 | 1 Korinthe 4:6 | Jesaja 3:3 | 1 Korinthe 16:12