Logo Bijbelvers.net

Handelingen 19:17

En dit werd allen bekend, beiden Joden en Grieken, die te Éfeze woonden; en er viel een vreze over hen allen, en de Naam van den Heere Jezus werd groot gemaakt. (Statenvertaling)

En dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze woon­den. En vrees overviel hen allen, en de Naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. (Herziene Statenvertaling)

And G1161 this G5124 was G1096 known G1110 to all G3956 the Jews G2453 and G2532 Greeks G1672 also G5037 dwelling G2730 at Ephesus; G2181 and G2532 fear G5401 fell G1968 on G1909 them G846 all, G3956 and G2532 the G3588 name G3686 of the G3588 Lord G2962 Jesus G2424 was magnified. G3170 (King James Version + Strongnumbers)

And this was known to all the Jews and Greeks also dwelling at Ephesus; and fear fell on them all, and the name of the Lord Jesus was magnified. (Updated King James Version)

(Gerelateerde verzen)
Handelingen 5:11 | 2 Thessalonicenzen 1:12 | Openbaring 5:12 - Openbaring 5:14 | Handelingen 2:43 | Lukas 7:16 | Filippenzen 1:20 | Handelingen 5:13 | Hebreeën 2:8 - Hebreeën 2:9 | Leviticus 10:3 | Filippenzen 2:9 - Filippenzen 2:11 | Psalmen 64:9 | Handelingen 18:19 | 2 Thessalonicenzen 3:1 | 1 Samuël 6:20 | Handelingen 13:12 | Handelingen 5:5 | Lukas 1:65 | 2 Samuël 6:9