Logo Bijbelvers.net

Handelingen 19:26

En gij ziet en hoort, dat deze Paulus veel volk, niet alleen van Éfeze, maar ook bijna van geheel Azië, overreed en afgekeerd heeft, zeggende, dat het geen goden zijn, die met handen gemaakt worden. (Statenvertaling)

En u ziet en hoort dat deze Paulus een grote menigte niet alleen in Efeze, maar in bijna heel Asia overtuigd en afkerig gemaakt heeft van de goden, door te zeggen dat goden die met handen gemaakt worden geen goden zijn. (Herziene Statenvertaling)

Moreover G2532 ye see G2334 and G2532 hear, G191 that G3754 not G3756 alone G3440 at Ephesus, G2181 but G235 almost G4975 throughout all G3956 Asia, G773 this G3778 Paul G3972 hath persuaded G3982 and turned away G3179 much G2425 people, G3793 saying G3004 that G3754 they be G1526 no G3756 gods, G2316 which G3588 are made G1096 with G1223 hands: G5495 (King James Version + Strongnumbers)

Moreover all of you see and hear, that not alone at Ephesus, but almost throughout all Asia, this Paul has persuaded and turned away much people, saying that they be no gods, which are made with hands: (Updated King James Version)

(Gerelateerde verzen)
Handelingen 19:10 | Psalmen 135:15 - Psalmen 135:18 | Psalmen 115:4 - Psalmen 115:8 | Hoséa 8:6 | Handelingen 19:18 - Handelingen 19:20 | Jesaja 44:10 - Jesaja 44:20 | 1 Korinthe 16:8 - 1 Korinthe 16:9 | Jeremía 10:14 - Jeremía 10:15 | 1 Korinthe 12:2 | Handelingen 18:19 | 1 Thessalonicenzen 1:9 | Jesaja 46:5 - Jesaja 46:8 | 1 Korinthe 8:4 | Openbaring 9:20 | Jeremía 10:3 - Jeremía 10:6 | Galaten 4:8 | Jeremía 10:11 | Handelingen 14:15 | 1 Korinthe 10:19 - 1 Korinthe 10:20 | Deuteronomium 4:28 | Handelingen 17:29