Logo Bijbelvers.net

Handelingen 18:21

Maar hij nam afscheid van hen, zeggende: Ik moet ganselijk het toekomende feest te Jeruzalem houden; doch ik zal tot u wederkeren, zo God wil. En hij voer weg van Éfeze. (Statenvertaling)

Maar hij nam afscheid van hen en zei: Ik moet beslist het komende feest in Jeruzalem vieren, maar ik zal bij u terugkeren, als God het wil. En hij voer weg uit Efeze. (Herziene Statenvertaling)

But G235 bade them farewell, G657 - G846 saying, G2036 I G3165 must G1163 by all means G3843 keep G4160 this feast G1859 that cometh G2064 in G1519 Jerusalem: G2414 but G1161 I will return G344 again G3825 unto G4314 you, G5209 if God G2316 will. G2309 And G2532 he sailed G321 from G575 Ephesus. G2181 (King James Version + Strongnumbers)

But bade them farewell, saying, I must by all means keep this feast that comes in Jerusalem: but I will return again unto you, if God will. And he sailed from Ephesus. (Updated King James Version)

(Gerelateerde verzen)
Lukas 9:61 | Hebreeën 6:3 | Jakobus 4:15 | Handelingen 20:16 | 1 Korinthe 16:7 | Handelingen 19:21 | Romeinen 1:10 | 1 Petrus 3:17 | Romeinen 15:32 | 2 Korinthe 13:11 | Handelingen 21:14 | Handelingen 15:29 | Filippenzen 2:19 - Filippenzen 2:24 | 1 Korinthe 4:19 | Deuteronomium 16:1 | Matthéüs 26:39