Logo Bijbelvers.net

Handelingen 20:16

Want Paulus had voorgenomen Éfeze voorbij te varen, opdat hij niet den tijd in Azië zou verslijten; want hij spoedde zich, om (zo het hem mogelijk ware) op den pinksterdag te Jeruzalem te zijn. (Statenvertaling)

Want Paulus had zich voorgenomen Efeze voorbij te varen om geen tijd in Asia te hoeven doorbrengen, want hij haastte zich om, als het mogelijk voor hem was, op de Pinksterdag in Jeruzalem te zijn. (Herziene Statenvertaling)

For G1063 Paul G3972 had determined G2919 to sail by G3896 Ephesus, G2181 because G3704 he G846 would G1096 not G3361 spend the time G5551 in G1722 Asia: G773 for G1063 he hasted, G4692 if G1487 it were G2258 possible G1415 for him, G846 to be G1096 at G1519 Jerusalem G2414 the G3588 day G2250 of Pentecost. G4005 (King James Version + Strongnumbers)

For Paul had determined to sail by Ephesus, because he would not spend the time in Asia: for he hasted, if it were possible for him, to be at Jerusalem the day of Pentecost. (Updated King James Version)

(Gerelateerde verzen)
Romeinen 15:24 - Romeinen 15:28 | Handelingen 20:13 | Éxodus 34:22 | Handelingen 18:21 | Handelingen 2:1 | Handelingen 12:13 | 1 Korinthe 16:8 | Handelingen 18:19 | Handelingen 24:17 | Handelingen 20:22 | Handelingen 19:21 | Handelingen 20:6 | Handelingen 21:4