Logo Bijbelvers.net

Openbaring 2:1

Schrijf aan den engel der Gemeente van Éfeze: Dit zegt Hij, Die de zeven sterren in Zijn rechter hand houdt, Die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt: (Statenvertaling)

Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Dit zegt Hij Die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt, Die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt: (Herziene Statenvertaling)

Unto the G3588 angel G32 of the G3588 church G1577 of Ephesus G2179 write; G1125 These things G3592 saith G3004 he that holdeth G2902 the G3588 seven G2033 stars G792 in G1722 his G848 right hand, G1188 who walketh G4043 in G1722 the midst G3319 of the G3588 seven G2033 golden G5552 candlesticks; G3087 (King James Version + Strongnumbers)

Unto the angel of the church of Ephesus write; These things says he that holds the seven stars in his right hand, who walks in the midst of the seven golden candlesticks; (Updated King James Version)

(Gerelateerde verzen)
Openbaring 3:1 | Openbaring 2:12 | Openbaring 2:18 | Openbaring 8:10 - Openbaring 8:12 | Matthéüs 18:20 | Openbaring 3:14 | Matthéüs 28:20 | Openbaring 2:8 | Openbaring 12:1 | Johannes 5:35 | Openbaring 1:11 - Openbaring 1:13 | Openbaring 3:7 | Openbaring 1:20 | Openbaring 1:16 | Ezechiël 28:13 - Ezechiël 28:14