Logo Bijbelvers.net

Psalmen 88:11Statenvertaling
Zult Gij wonder doen aan de doden? Of zullen de overledenen opstaan, zullen zij U loven? Sela.

Herziene Statenvertaling*
Zou U wonderen doen aan de doden? Of zouden gestorvenen opstaan en U loven? Sela

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Nog niet beschikbaar

King James Version + Strongnumbers
Wilt thou shew H6213 wonders H6382 to the dead? H4191 shall the dead H7496 arise H6965 and praise H3034 thee? Selah. H5542

Updated King James Version
Will you show wonders to the dead? shall the dead arise and praise you? Selah.

Gerelateerde verzen
Psalmen 73:18 | Job 21:30 | Job 26:6 | 2 Petrus 2:1 | Romeinen 9:22 | Spreuken 15:11 | Psalmen 55:23 | Matthéüs 7:13