Logo Bijbelvers.net

Spreuken 15:11Statenvertaling
De hel en het verderf zijn voor den HEERE; hoeveel te meer de harten van des mensen kinderen?

Herziene Statenvertaling*
Graf en verderf lig­gen open voor de HEERE – hoeveel te meer de harten van de mensenkinderen.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Nog niet beschikbaar

King James Version + Strongnumbers
Hell H7585 and destruction H11 are before H5048 the LORD: H3068 how much more then H637 - H3588 the hearts H3826 of the children H1121 of men? H120

Updated King James Version
Hell and destruction are before the LORD: how much more then the hearts of the children of men?

Gerelateerde verzen
Psalmen 44:21 | Openbaring 1:18 | Spreuken 27:20 | Psalmen 139:8 | Hebreeën 4:13 | Psalmen 7:9 | Johannes 2:24 - Johannes 2:25 | Johannes 21:17 | 1 Samuël 16:7 | 2 Kronieken 6:30 | Openbaring 2:23 | Jeremía 17:10 | Job 26:6