Logo Bijbelvers.net

Job 26:6Statenvertaling
De hel is naakt voor Hem, en geen deksel is er voor het verderf.

Herziene Statenvertaling*
Het graf is naakt voor Hem, en er is geen bedekking voor het verderf.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Nog niet beschikbaar

King James Version + Strongnumbers
Hell H7585 is naked H6174 before H5048 him, and destruction H11 hath no H369 covering. H3682

Updated King James Version
Hell is naked before him, and destruction has no covering.

Gerelateerde verzen
Spreuken 15:11 | Psalmen 139:11 | Psalmen 88:10 | Job 11:8 | Jesaja 14:9 | Amos 9:2 | Job 28:22 | Job 41:11 | Hebreeën 4:13 | Psalmen 139:8