Logo Bijbelvers.net

Psalmen 55:23Statenvertaling
Werp uw zorg op den HEERE, en Hij zal u onderhouden; Hij zal in eeuwigheid niet toelaten, dat de rechtvaardige wankele.

Herziene Statenvertaling*
Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Nog niet beschikbaar

King James Version + Strongnumbers
Cast H7993 thy burden H3053 upon H5921 the LORD, H3068 and he H1931 shall sustain H3557 thee: he shall never H3808 - H5769 suffer H5414 the righteous H6662 to be moved. H4131

Updated King James Version
Cast your burden upon the LORD, and he shall sustain you: he shall never suffer the righteous to be moved.

Gerelateerde verzen
Spreuken 15:11 | Spreuken 10:27 | Spreuken 27:20 | 2 Samuël 3:27 | Matthéüs 27:4 - Matthéüs 27:5 | Psalmen 7:15 - Psalmen 7:16 | Psalmen 25:2 | Psalmen 59:12 - Psalmen 59:13 | Psalmen 5:6 | Job 15:32 | Psalmen 58:9 | 2 Samuël 20:9 - 2 Samuël 20:10 | Jesaja 38:17 | Prediker 7:17 | Psalmen 73:18 | 1 Koningen 2:5 - 1 Koningen 2:6