Logo Bijbelvers.net

Romeinen 9:22Statenvertaling
En of God, willende Zijn toorn bewijzen, en Zijn macht bekend maken, met vele lankmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns, tot het verderf toebereid;

Herziene Statenvertaling*
En is het niet zo dat God, omdat Hij Zijn toorn wilde bewijzen en Zijn macht bekendmaken, met veel geduld de voorwerpen van Zijn toorn, voor het verderf gereedgemaakt, verdragen heeft?

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Nog niet beschikbaar

King James Version + Strongnumbers
What ( G1161 ) if G1487 God, G2316 willing G2309 to shew G1731 his wrath, G3709 and G2532 to make his power known, G1107 - G848 - G1415 endured G5342 with G1722 much G4183 longsuffering G3115 the vessels G4632 of wrath G3709 fitted G2675 to G1519 destruction: G684

Updated King James Version
What if God, willing to show his wrath, and to make his power known, endured with much longsuffering the vessels of wrath fitted to destruction:

Gerelateerde verzen
Genesis 15:16 | 1 Thessalonicenzen 2:16 | Romeinen 9:21 | Éxodus 9:16 | 1 Thessalonicenzen 5:9 | 2 Petrus 2:9 | Klaagliederen 3:22 | Openbaring 6:9 - Openbaring 6:11 | Psalmen 90:11 | 1 Petrus 2:8 | Numeri 14:11 | Numeri 14:18 | Judas 1:4 | 2 Petrus 3:15 | Prediker 8:11 - Prediker 8:12 | Spreuken 16:4 | Romeinen 2:4 - Romeinen 2:5 | Matthéüs 23:31 - Matthéüs 23:33 | Romeinen 9:17 | 2 Petrus 3:8 - 2 Petrus 3:9 | Openbaring 6:16 - Openbaring 6:17 | 2 Timótheüs 2:20 | Psalmen 50:21 - Psalmen 50:22 | 1 Petrus 3:20 | Romeinen 1:18 | 2 Petrus 2:3