Logo Bijbelvers.net

Job 21:30Statenvertaling
Dat de boze onttrokken wordt ten dage des verderfs; dat zij ten dage der verbolgenheden ontvoerd worden.

Herziene Statenvertaling*
Want de kwaad­doener wordt gespaard voor de dag van de ondergang; voor de dag van de verbolgenheden worden zij in veiligheid gebracht.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Nog niet beschikbaar

King James Version + Strongnumbers
That H3588 the wicked H7451 is reserved H2820 to the day H3117 of destruction? H343 they shall be brought forth H2986 to the day H3117 of wrath. H5678

Updated King James Version
That the wicked is reserved to the day of destruction? they shall be brought forth to the day of wrath.

Gerelateerde verzen
Zefánja 1:15 | Nahum 1:2 | 2 Petrus 2:9 - 2 Petrus 2:17 | Romeinen 2:5 | Openbaring 6:17 | Judas 1:13 | Spreuken 16:4 | Psalmen 110:5 | Job 20:28 | 2 Petrus 3:7 | Spreuken 11:4