Logo Bijbelvers.net

Psalmen 90:15Statenvertaling
Verblijd ons naar de dagen, in dewelke Gij ons gedrukt hebt, naar de jaren, in dewelke wij het kwaad gezien hebben.

Herziene Statenvertaling*
Verblijd ons overeenkomstig de dagen waarin U ons verdrukt hebt, overeenkomstig de jaren waarin wij het kwade gezien hebben.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Nog niet beschikbaar

King James Version + Strongnumbers
Make us glad H8055 according to the days H3117 wherein thou hast afflicted H6031 us, and the years H8141 wherein we have seen H7200 evil. H7451

Updated King James Version
Make us glad according to the days wherein you have afflicted us, and the years wherein we have seen evil.

Gerelateerde verzen
Jesaja 61:3 | Psalmen 126:5 - Psalmen 126:6 | Openbaring 7:14 - Openbaring 7:17 | Jesaja 12:1 | Psalmen 30:5 | Jesaja 65:18 - Jesaja 65:19 | Matthéüs 5:4 | Johannes 16:20 | Jesaja 40:1 - Jesaja 40:2 | Jeremía 31:12 - Jeremía 31:13 | Deuteronomium 2:14 - Deuteronomium 2:16