Logo Bijbelvers.net

Jesaja 40:1Statenvertaling
Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen.

Herziene Statenvertaling*
Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Nog niet beschikbaar

King James Version + Strongnumbers
Comfort H5162 ye, comfort H5162 ye my people, H5971 saith H559 your God. H430

Updated King James Version
Comfort all of you, comfort all of you my people, says your God.

Gerelateerde verzen
Jesaja 57:15 - Jesaja 57:19 | Jesaja 35:3 - Jesaja 35:4 | Jesaja 65:13 - Jesaja 65:14 | Jeremía 31:10 - Jeremía 31:14 | Zacharia 1:13 | Jesaja 41:10 - Jesaja 41:14 | Zacharia 9:9 | Hebreeën 6:17 - Hebreeën 6:18 | Jesaja 12:1 | Jesaja 3:10 | Jesaja 49:13 - Jesaja 49:16 | Jesaja 62:11 - Jesaja 62:12 | 1 Thessalonicenzen 4:18 | Psalmen 85:8 | Nehémia 8:10 | Jesaja 66:10 - Jesaja 66:14 | 2 Korinthe 1:4 | Jesaja 41:27 | Jesaja 50:10 | Zefánja 3:14 - Zefánja 3:17 | Jesaja 60:1 - Jesaja 61:3 | Jesaja 51:3 | Jesaja 51:12 | Jesaja 52:9