Logo Bijbelvers.net

Jesaja 65:18Statenvertaling
Maar weest gijlieden vrolijk, en verheugt u tot in der eeuwigheid in hetgeen Ik schep; want ziet, Ik schep Jeruzalem een verheuging, en haar volk een vrolijkheid.

Herziene Statenvertaling*
Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Nog niet beschikbaar

King James Version + Strongnumbers
But H3588 - H518 be ye glad H7797 and rejoice H1523 for ever H5704 - H5703 in that which H834 I H589 create: H1254 for, H3588 behold, H2009 I create H1254 ( H853 ) Jerusalem H3389 a rejoicing, H1525 and her people H5971 a joy. H4885

Updated King James Version
But be all of you glad and rejoice for ever in that which I create: for, behold, I create Jerusalem a rejoicing, and her people a joy.

Gerelateerde verzen
1 Thessalonicenzen 5:16 | Jesaja 25:9 | Openbaring 11:15 - Openbaring 11:18 | Jesaja 52:7 - Jesaja 52:10 | Jesaja 12:4 - Jesaja 12:6 | Openbaring 19:1 - Openbaring 19:6 | Psalmen 96:10 - Psalmen 96:13 | Zefánja 3:14 | Psalmen 98:1 - Psalmen 98:9 | Jesaja 66:10 - Jesaja 66:14 | Jesaja 44:23 | Jesaja 49:13 | Jesaja 51:11 | Zacharia 9:9 | Jesaja 42:10 - Jesaja 42:12 | Psalmen 67:3 - Psalmen 67:5