Logo Bijbelvers.net

Psalmen 135:11Statenvertaling
Sihon, den koning der Amorieten, en Og, den koning van Basan, en al de koninkrijken van Kanaän,

Herziene Statenvertaling*
Sihon, de koning van de Amorieten, en Og, de koning van Basan, en al de konink­rijken van Kanaän.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Nog niet beschikbaar

King James Version + Strongnumbers
Sihon H5511 king H4428 of the Amorites, H567 and Og H5747 king H4428 of Bashan, H1316 and all H3605 the kingdoms H4467 of Canaan: H3667

Updated King James Version
Sihon king of the Amorites, and Og king of Bashan, and all the kingdoms of Canaan:

Gerelateerde verzen
Jozua 12:7 - Jozua 12:24 | Deuteronomium 2:30 - Deuteronomium 3:11 | Deuteronomium 29:7 | Jozua 10:1 - Jozua 10:12 | Numeri 21:21 - Numeri 21:35 | Nehémia 9:22