Logo Bijbelvers.net

Jozua 10:1Statenvertaling
Het geschiedde nu, toen Adóni-Zédek, de koning van Jeruzalem, gehoord had, dat Jozua Ai ingenomen, en haar verbannen had, en aan Ai en haar koning alzo gedaan had, gelijk als hij aan Jericho en haar koning gedaan had; en dat de inwoners van Gíbeon vrede met Israël gemaakt hadden, en in derzelver midden waren;

Herziene Statenvertaling*
Het gebeurde, toen Adoni-Zedek, de koning van Jeruzalem, gehoord had dat Jozua Ai in­genomen en het met de ban geslagen had, en met Ai en zijn koning hetzelfde gedaan had als hij met Jericho en zijn koning gedaan had, en dat de inwoners van Gibeon vrede met Israël gesloten hadden en in hun midden verbleven,

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Zodra Adonisedek, de koning van Jeruzalem, hoor­de, dat Jozua Ai veroverd en met de ban geslagen had evenals hij met Jericho en zijn koning gedaan had zo had hij ook met Ai en zijn koning gedaan en dat de inwoners van Gibeon met Israel vriend­schap gesloten hadden en in hun midden waren,

King James Version + Strongnumbers
Now it came to pass, H1961 when Adonizedek H139 king H4428 of Jerusalem H3389 had heard H8085 how H3588 Joshua H3091 had taken H3920 ( H853 ) Ai, H5857 and had utterly destroyed H2763 it; as H834 he had done H6213 to Jericho H3405 and her king, H4428 so H3651 he had done H6213 to Ai H5857 and her king; H4428 and how H3588 the inhabitants H3427 of Gibeon H1391 had made peace H7999 with H854 Israel, H3478 and were H1961 among H7130 them;

Updated King James Version
Now it came to pass, when Adonizedec king of Jerusalem had heard how Joshua had taken Ai, and had utterly destroyed it; as he had done to Jericho and her king, so he had done to Ai and her king; and how the inhabitants of Gibeon had made peace with Israel, and were among them;

Gerelateerde verzen
Jozua 8:22 - Jozua 8:29 | Genesis 14:18 | Jozua 9:15 - Jozua 9:27 | Jozua 8:2 | Jozua 11:19 - Jozua 11:20 | Hebreeën 7:1 | Jozua 6:21