Logo Bijbelvers.net

Numeri 21:21Statenvertaling
Toen zond Israël boden tot Sihon, den koning der Amorieten, zeggende:

Herziene Statenvertaling*
Toen stuurde Israël boden naar Sihon, de koning van de Amorieten, met het verzoek:

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Israel nu zond boden tot Sichon, de koning der Amorieten, met het verzoek:

King James Version + Strongnumbers
And Israel H3478 sent H7971 messengers H4397 unto H413 Sihon H5511 king H4428 of the Amorites, H567 saying, H559

Updated King James Version
And Israel sent messengers unto Sihon king of the Amorites, saying,

Gerelateerde verzen
Numeri 20:14 - Numeri 20:19 | Deuteronomium 2:26 - Deuteronomium 2:28 | Richteren11:19 - Richteren11:21