Logo Bijbelvers.net

Deuteronomium 2:26Statenvertaling
Toen zond ik boden uit de woestijn Kedémot tot Sihon, den koning van Hesbon, met woorden van vrede, zeggende:

Herziene Statenvertaling*
Toen stuurde ik boden uit de woestijn Kedemot naar Si­hon, de koning van Hesbon, met woorden van vrede; ik zei:

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Daarop zond ik uit de woestijn Kedemot boden tot Sichon, de koning van Chesbon, met een vredelie­vende boodschap:

King James Version + Strongnumbers
And I sent H7971 messengers H4397 out of the wilderness H4480 - H4057 of Kedemoth H6932 unto H413 Sihon H5511 king H4428 of Heshbon H2809 with words H1697 of peace, H7965 saying, H559

Updated King James Version
And I sent messengers out of the wilderness of Kedemoth unto Sihon king of Heshbon with words of peace, saying,

Gerelateerde verzen
Deuteronomium 20:10 - Deuteronomium 20:11 | Jozua 13:18 | Matthéüs 10:12 - Matthéüs 10:15 | Lukas 10:5 - Lukas 10:6 | Jozua 21:37 | Lukas 10:10 - Lukas 10:12 | Esther 9:30