Logo Bijbelvers.net

Deuteronomium 2:30Statenvertaling
Maar Sihon, de koning van Hesbon, wilde ons door hetzelve niet laten doortrekken; want de HEERE, uw God, verhardde zijn geest, en verstokte zijn hart, opdat Hij hem in uw hand gave, gelijk het is te dezen dage.

Herziene Statenvertaling*
Maar Si­hon, de koning van Hesbon, wilde ons niet door zijn land laten trekken. De HEERE, uw God, verhardde namelijk zijn geest en verstokte zijn hart, om hem in uw hand te geven, zoals het op deze dag is.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Doch Sichon, de koning van Chesbon, wilde ons niet door zijn gebied laten trekken, want de Here, uw God, verhardde zijn geest en verstokte zijn hart, ten einde hem in uw macht te geven, zoals dit heden het geval is.

King James Version + Strongnumbers
But Sihon H5511 king H4428 of Heshbon H2809 would H14 not H3808 let us pass H5674 by him: for H3588 the LORD H3068 thy God H430 hardened H7185 ( H853 ) his spirit, H7307 and made his heart obstinate, H553 ( H853 ) H3824 that H4616 he might deliver H5414 him into thy hand, H3027 as appeareth this H2088 day. H3117

Updated King James Version
But Sihon king of Heshbon would not let us pass by him: for the LORD your God hardened his spirit, and made his heart obstinate, that he might deliver him into your hand, as appears this day.

Gerelateerde verzen
Richteren11:20 | Romeinen 9:17 - Romeinen 9:23 | Éxodus 4:21 | Jozua 11:19 - Jozua 11:20 | Éxodus 11:10 | Numeri 21:23 | Jesaja 48:4