Logo Bijbelvers.net

Jozua 8:30Toen bouwde Jozua een altaar den HEERE, den God van Israël, op den berg Ebal; (Statenvertaling)

Toen bouwde Jozua een al­taar voor de HEERE, de God van Israël, op de berg Ebal, (Herziene Statenvertaling)

Then H227 Joshua H3091 built H1129 an altar H4196 unto the LORD H3068 God H430 of Israel H3478 in mount H2022 Ebal, H5858 (King James Version + Strongnumbers)

Then Joshua built an altar unto the LORD God of Israel in mount Ebal, (Updated King James Version)

(Gerelateerde verzen)
Genesis 12:7 - Genesis 12:8 | Genesis 8:20 | Deuteronomium 27:4 - Deuteronomium 27:6 | Éxodus 20:24