Logo Bijbelvers.net

Genesis 8:20Statenvertaling
En Noach bouwde den HEERE een altaar; en hij nam van al het reine vee, en van al het rein gevogelte, en offerde brandofferen op dat altaar.

Herziene Statenvertaling*
En Noach bouwde een altaar voor de HEERE; en hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels, en bracht brandoffers op dat altaar.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
En Noach bouwde een altaar voor de Here, en hij nam van al het reine vee en van al het reine gevo­gelte en bracht brandoffers op het altaar.

King James Version + Strongnumbers
And Noah H5146 builded H1129 an altar H4196 unto the LORD; H3068 and took H3947 of every H4480 - H3605 clean H2889 beast, H929 and of every H4480 - H3605 clean H2889 fowl, H5775 and offered H5927 burnt offerings H5930 on the altar. H4196

Updated King James Version
And Noah built an altar unto the LORD; and took of every clean beast, and of every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar.

Gerelateerde verzen
Éxodus 20:24 - Éxodus 20:25 | Leviticus 1:1 - Leviticus 1:17 | Genesis 33:20 | Genesis 12:7 - Genesis 12:8 | Leviticus 11:1 - Leviticus 11:47 | 1 Petrus 2:9 | Hebreeën 13:10 | Genesis 13:4 | Genesis 22:2 | Hebreeën 13:15 - Hebreeën 13:16 | 1 Petrus 2:5 | Genesis 7:2 | Genesis 35:7 | Éxodus 10:25 | Éxodus 24:4 - Éxodus 24:8 | Romeinen 12:1 | Genesis 4:4 | Genesis 13:18 | Genesis 26:25 | Genesis 22:9 | Genesis 35:1