Logo Bijbelvers.net

Genesis 12:7Statenvertaling
Zo verscheen de HEERE aan Abram, en zeide: Aan uw zaad zal Ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar den HEERE, Die hem verschenen was.

Herziene Statenvertaling*
Toen verscheen de HEERE aan Abram en zei: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de HEERE, Die hem verschenen was.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Toen verscheen de Here aan Abram en zeide: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de Here, die hem verschenen was.

King James Version + Strongnumbers
And the LORD H3068 appeared H7200 unto H413 Abram, H87 and said, H559 Unto thy seed H2233 will I give H5414 ( H853 ) this H2063 land: H776 and there H8033 builded H1129 he an altar H4196 unto the LORD, H3068 who appeared H7200 unto H413 him.

Updated King James Version
And the LORD appeared unto Abram, and said, Unto your seed will I give this land: and there built he an altar unto the LORD, who appeared unto him.

Gerelateerde verzen
Deuteronomium 6:10 | Genesis 13:4 | Genesis 17:1 | Genesis 33:20 | Genesis 13:18 | Genesis 32:30 | Psalmen 105:9 - Psalmen 105:12 | Genesis 22:9 | Genesis 26:25 | Genesis 15:18 | Romeinen 9:8 | Genesis 28:13 | Deuteronomium 30:20 | Deuteronomium 1:8 | Genesis 18:1 | Genesis 12:8 | Galaten 3:16 | Éxodus 33:1 | Éxodus 6:3 | Genesis 26:3 | Genesis 8:20 | Galaten 4:28 | Genesis 17:8 | Numeri 32:11 | Genesis 13:15 | Hebreeën 11:13 | Genesis 17:3