Logo Bijbelvers.net

Deuteronomium 27:4Statenvertaling
Het zal dan geschieden, als gij over de Jordaan gegaan zult zijn, dat gij dezelve stenen, van dewelke ik u heden gebiede, zult oprichten op den berg Ebal, en gij zult ze met kalk bestrijken;

Herziene Statenvertaling*
En als u de Jordaan bent overgestoken, moet het zzijn dat u deze stenen, waarover ik u heden ge­bied, opricht op de berg Ebal, en dat u ze met kalk bestrijkt.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Als gij dan de Jordaan overgetrokken zijt, zult gij deze stenen, ten aanzien waarvan ik u heden opdracht geef, op de berg Ebal oprichten en met kalk bestrijken.

King James Version + Strongnumbers
Therefore it shall be H1961 when ye be gone over H5674 ( H853 ) Jordan, H3383 that ye shall set up H6965 ( H853 ) these H428 stones, H68 which H834 I H595 command H6680 you this day, H3117 in mount H2022 Ebal, H5858 and thou shalt plaister H7874 them with plaister. H7875

Updated King James Version
Therefore it shall be when all of you be gone over Jordan, that all of you shall set up these stones, which I command you this day, in mount Ebal, and you shall smear them with plaster.

Gerelateerde verzen
Jozua 8:30 - Jozua 8:33 | Deuteronomium 11:29 - Deuteronomium 11:30