Logo Bijbelvers.net

Deuteronomium 27:4Het zal dan geschieden, als gij over de Jordaan gegaan zult zijn, dat gij dezelve stenen, van dewelke ik u heden gebiede, zult oprichten op den berg Ebal, en gij zult ze met kalk bestrijken; (Statenvertaling)

En als u de Jordaan bent overgestoken, moet het zzijn dat u deze stenen, waarover ik u heden ge­bied, opricht op de berg Ebal, en dat u ze met kalk bestrijkt. (Herziene Statenvertaling)

Therefore it shall be H1961 when ye be gone over H5674 ( H853 ) Jordan, H3383 that ye shall set up H6965 ( H853 ) these H428 stones, H68 which H834 I H595 command H6680 you this day, H3117 in mount H2022 Ebal, H5858 and thou shalt plaister H7874 them with plaister. H7875 (King James Version + Strongnumbers)

Therefore it shall be when all of you be gone over Jordan, that all of you shall set up these stones, which I command you this day, in mount Ebal, and you shall smear them with plaster. (Updated King James Version)

(Gerelateerde verzen)
Jozua 8:30 - Jozua 8:33 | Deuteronomium 11:29 - Deuteronomium 11:30