Logo Bijbelvers.net

Deuteronomium 11:29En het zal geschieden, als u de HEERE, uw God, zal hebben ingebracht in het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven; dan zult gij den zegen uitspreken op den berg Gerizîm, en den vloek op den berg Ebal. (Statenvertaling)

Het zal gebeuren, wanneer de HEERE, uw God, u gebracht heeft in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen, dat u de zegen uit zult spreken op de berg Gerizim en de vloek op de berg Ebal. (Herziene Statenvertaling)

And it shall come to pass, H1961 when H3588 the LORD H3068 thy God H430 hath brought thee in H935 unto H413 the land H776 whither H834 - H8033 thou H859 goest H935 to possess H3423 it, that thou shalt put H5414 ( H853 ) the blessing H1293 upon H5921 mount H2022 Gerizim, H1630 and the curse H7045 upon H5921 mount H2022 Ebal. H5858 (King James Version + Strongnumbers)

And it shall come to pass, when the LORD your God has brought you in unto the land where you go to possess it, that you shall put the blessing upon mount Gerizim, and the curse upon mount Ebal. (Updated King James Version)

(Gerelateerde verzen)
Jozua 8:30 - Jozua 8:35 | Deuteronomium 27:12 - Deuteronomium 27:26