Logo Bijbelvers.net

Deuteronomium 27:12Statenvertaling
Dezen zullen staan, om het volk te zegenen op den berg Gerizîm, als gij over de Jordaan gegaan zult zijn: Simeon, en Levi, en Juda, en Issaschar, en Jozef, en Benjamin.

Herziene Statenvertaling*
Wanneer u de Jordaan overgestoken bent, moet­en de volgende stammen op de berg Gerizim gaan staan om het volk te zegenen: Simeon, Levi, Juda, Issaschar, Jozef en Benjamin.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Wanneer gij de Jordaan overgetrokken zijt, zullen zich op de berg Gerizzim opstellen om het volk te zegenen: Simeon, Levi, Juda, Issakar, Jozef en Benjamin.

King James Version + Strongnumbers
These H428 shall stand H5975 upon H5921 mount H2022 Gerizim H1630 to bless H1288 ( H853 ) the people, H5971 when ye are come over H5674 ( H853 ) Jordan; H3383 Simeon, H8095 and Levi, H3878 and Judah, H3063 and Issachar, H3485 and Joseph, H3130 and Benjamin: H1144

Updated King James Version
These shall stand upon mount Gerizim to bless the people, when all of you are come over Jordan; Simeon, and Levi, and Judah, and Issachar, and Joseph, and Benjamin:

Gerelateerde verzen
Richteren9:7 | Genesis 30:18 | Deuteronomium 11:26 - Deuteronomium 11:29 | Genesis 35:18 | Jozua 8:33 - Jozua 8:35 | Genesis 29:33 - Genesis 29:35 | Genesis 30:24