Logo Bijbelvers.net

Jozua 13:12Statenvertaling
Het ganse koninkrijk van Og, in Bazan, die geregeerd heeft te Astharôth, en te Edréï; deze is overig gebleven uit het overblijfsel der reuzen, dewelke Mozes heeft verslagen, en heeft ze verdreven.

Herziene Statenvertaling*
en heel het koninkrijk van Og, in Basan, die geregeerd heeft in Astharoth en in Edreï. Deze was overgebleven van het overblijfsel van de Refaïeten, die Mozes verslagen en verdr­even had.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Het gehele koninkrijk van Og in Basan, die te Astarot en Edrei regeerde: deze was de laatst over­geblevene van de Refaieten, die Mozes verslagen en verdreven had.

King James Version + Strongnumbers
All H3605 the kingdom H4468 of Og H5747 in Bashan, H1316 which H834 reigned H4427 in Ashtaroth H6252 and in Edrei, H154 who H1931 remained H7604 of the remnant H4480 - H3499 of the giants: H7497 for these did Moses H4872 smite, H5221 and cast them out. H3423

Updated King James Version
All the kingdom of Og in Bashan, which reigned in Ashtaroth and in Edrei, who remained of the remnant of the giants: for these did Moses strike, and cast them out.

Gerelateerde verzen
Jozua 14:3 - Jozua 14:4 | Jozua 12:4 | Deuteronomium 3:10 - Deuteronomium 3:11 | Numeri 21:23 - Numeri 21:35