Logo Bijbelvers.net

Jozua 13:12Het ganse koninkrijk van Og, in Bazan, die geregeerd heeft te Astharôth, en te Edréï; deze is overig gebleven uit het overblijfsel der reuzen, dewelke Mozes heeft verslagen, en heeft ze verdreven. (Statenvertaling)

en heel het koninkrijk van Og, in Basan, die geregeerd heeft in Astharoth en in Edreï. Deze was overgebleven van het overblijfsel van de Refaïeten, die Mozes verslagen en verdr­even had. (Herziene Statenvertaling)

All H3605 the kingdom H4468 of Og H5747 in Bashan, H1316 which H834 reigned H4427 in Ashtaroth H6252 and in Edrei, H154 who H1931 remained H7604 of the remnant H4480 - H3499 of the giants: H7497 for these did Moses H4872 smite, H5221 and cast them out. H3423 (King James Version + Strongnumbers)

All the kingdom of Og in Bashan, which reigned in Ashtaroth and in Edrei, who remained of the remnant of the giants: for these did Moses strike, and cast them out. (Updated King James Version)

(Gerelateerde verzen)
Jozua 14:3 - Jozua 14:4 | Jozua 12:4 | Deuteronomium 3:10 - Deuteronomium 3:11 | Numeri 21:23 - Numeri 21:35