Logo Bijbelvers.net

Deuteronomium 3:10Al de steden des platten lands, en het ganse Gílead, en het ganse Bazan, tot Salcha en Edréï toe; steden des koninkrijks van Og in Bazan. (Statenvertaling)

al de steden van de hoogvlakte, heel Gilead en heel Basan, tot aan Salcha en Edreï, steden van het koninkrijk van Og in Ba­san. (Herziene Statenvertaling)

All H3605 the cities H5892 of the plain, H4334 and all H3605 Gilead, H1568 and all H3605 Bashan, H1316 unto H5704 Salchah H5548 and Edrei, H154 cities H5892 of the kingdom H4467 of Og H5747 in Bashan. H1316 (King James Version + Strongnumbers)

All the cities of the plain, and all Gilead, and all Bashan, unto Salchah and Edrei, cities of the kingdom of Og in Bashan. (Updated King James Version)

(Gerelateerde verzen)
Numeri 21:33 | Jozua 13:11 - Jozua 13:12 | Jozua 12:4 - Jozua 12:5 | Deuteronomium 4:49 | Jozua 13:31