Logo Bijbelvers.net

Jozua 12:4Daartoe de landpale van Og, den koning van Bazan, die van het overblijfsel der reuzen was, wonende te Astharôth en te Edréï. (Statenvertaling)

Vervol­gens het gebied van Og, de koning van Basan, die tot het overblijfsel van de Refaïeten be­hoorde en in Astharoth en Edreï woonde. (Herziene Statenvertaling)

And the coast H1366 of Og H5747 king H4428 of Bashan, H1316 which was of the remnant H4480 - H3499 of the giants, H7497 that dwelt H3427 at Ashtaroth H6252 and at Edrei, H154 (King James Version + Strongnumbers)

And the coast of Og king of Bashan, which was of the remnant of the giants, that dwelt at Ashtaroth and at Edrei, (Updated King James Version)

(Gerelateerde verzen)
Deuteronomium 3:10 - Deuteronomium 3:11 | Numeri 21:33 - Numeri 21:35 | Jozua 13:12 | Deuteronomium 1:4 | Deuteronomium 3:1 - Deuteronomium 3:7