Logo Bijbelvers.net

Jozua 12:4Statenvertaling
Daartoe de landpale van Og, den koning van Bazan, die van het overblijfsel der reuzen was, wonende te Astharôth en te Edréï.

Herziene Statenvertaling*
Vervol­gens het gebied van Og, de koning van Basan, die tot het overblijfsel van de Refaïeten be­hoorde en in Astharoth en Edreï woonde.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Verder het gebied van Og, de koning van Basan, een van de overgeblevenen der Refaieten; deze woonde te Astarot en te Edrei,

King James Version + Strongnumbers
And the coast H1366 of Og H5747 king H4428 of Bashan, H1316 which was of the remnant H4480 - H3499 of the giants, H7497 that dwelt H3427 at Ashtaroth H6252 and at Edrei, H154

Updated King James Version
And the coast of Og king of Bashan, which was of the remnant of the giants, that dwelt at Ashtaroth and at Edrei,

Gerelateerde verzen
Deuteronomium 3:10 - Deuteronomium 3:11 | Numeri 21:33 - Numeri 21:35 | Jozua 13:12 | Deuteronomium 1:4 | Deuteronomium 3:1 - Deuteronomium 3:7