Logo Bijbelvers.net

Deuteronomium 3:1Daarna keerden wij ons en togen op, den weg van Bazan; en Og, de koning van Bazan, trok uit ons tegemoet, hij en al zijn volk, ten strijde bij Edréï. (Statenvertaling)

Daarna keerden wij om en trokken op in de richting van Basan. En Og, de koning van Ba­san, trok uit ten strijde, hij en heel zijn volk, ons tegemoet bij Edreï. (Herziene Statenvertaling)

Then we turned, H6437 and went up H5927 the way H1870 to Bashan: H1316 and Og H5747 the king H4428 of Bashan H1316 came out H3318 against H7125 us, he H1931 and all H3605 his people, H5971 to battle H4421 at Edrei. H154 (King James Version + Strongnumbers)

Then we turned, and went up the way to Bashan: and Og the king of Bashan came out against us, he and all his people, to battle at Edrei. (Updated King James Version)

(Gerelateerde verzen)
Jozua 12:4 | 1 Koningen 4:19 | Jozua 9:10 | Psalmen 136:20 | Deuteronomium 31:4 | Nehémia 9:22 | Deuteronomium 1:4 | Psalmen 135:10 - Psalmen 135:11 | Deuteronomium 29:7 | Deuteronomium 4:47 | Numeri 21:33 - Numeri 21:35 | Jozua 13:30