Logo Bijbelvers.net

Jozua 13:31Statenvertaling
En het halve Gílead, en Astharôth, en Edréï, steden des koninkrijks van Og in Bazan, waren van de kinderen van Machir, den zoon van Manasse, namelijk de helft der kinderen van Machir, naar hun huisgezinnen.

Herziene Statenvertaling*
en half Gilead, en Astharoth en Edreï, steden van het koninkrijk van Og in Basan; dit alles was voor de nako­melingen van Machir, de zoon van Manasse, namelijk de helft van de nakomelingen van Ma­chir, naar hun geslachten.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Verder waren half Gilead, Astarot en Edrei, de koningssteden van Og in Basan, voor de kinderen van Makir, de zoon van Manasse, en wel voor de helft der Makirieten naar hun geslachten.

King James Version + Strongnumbers
And half H2677 Gilead, H1568 and Ashtaroth, H6252 and Edrei, H154 cities H5892 of the kingdom H4468 of Og H5747 in Bashan, H1316 were pertaining unto the children H1121 of Machir H4353 the son H1121 of Manasseh, H4519 even to the one half H2677 of the children H1121 of Machir H4353 by their families. H4940

Updated King James Version
And half Gilead, and Ashtaroth, and Edrei, cities of the kingdom of Og in Bashan, were pertaining unto the children of Machir the son of Manasseh, even to the one half of the children of Machir by their families.

Gerelateerde verzen
Jozua 12:4 | Numeri 32:39 - Numeri 32:40