Logo Bijbelvers.net

Numeri 32:39Statenvertaling
En de kinderen van Machir, den zoon van Manasse, gingen naar Gílead, en namen dat in, en zij verdreven de Amorieten, die daarin waren, uit de bezitting.

Herziene Statenvertaling*
En de nakomelingen van Machir, de zoon van Manasse, gingen naar Gilead en namen dat in, en zij verdreven de Amorieten die daar woonden.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
De zonen van Makir, de zoon van Manasse, gingen naar Gilead, zij namen het in en verdreven de Amorieten, die daarin woonden.

King James Version + Strongnumbers
And the children H1121 of Machir H4353 the son H1121 of Manasseh H4519 went H1980 to Gilead, H1568 and took H3920 it, and dispossessed H3423 ( H853 ) the Amorite H567 which H834 was in it.

Updated King James Version
And the children of Machir the son of Manasseh went to Gilead, and took it, and dispossessed the Amorite which was in it.

Gerelateerde verzen
Jozua 17:1 | Numeri 26:29 | Genesis 50:23