Logo Bijbelvers.net

Jesaja 60:6Statenvertaling
Een hoop kemelen zal u bedekken, de snelle kemelen van Midian en Hefa; zij allen uit Scheba zullen komen; goud en wierook zullen zij aanbrengen, en zij zullen den overvloedigen lof des HEEREN boodschappen.

Herziene Statenvertaling*
Een menigte kamelen zal u bedekken, de jonge kamelen van Midian en Efa. Zij allen uit Sjeba zullen komen, goud en wierook zullen zij aandragen, zij zullen de loffelijke daden van de HEERE boodschappen.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Nog niet beschikbaar

King James Version + Strongnumbers
The multitude H8229 of camels H1581 shall cover H3680 thee, the dromedaries H1070 of Midian H4080 and Ephah; H5891 all H3605 they from Sheba H4480 - H7614 shall come: H935 they shall bring H5375 gold H2091 and incense; H3828 and they shall shew forth H1319 the praises H8416 of the LORD. H3068

Updated King James Version
The multitude of camels shall cover you, the dromedaries of Midian and Ephah; all they from Sheba shall come: they shall bring gold and incense; and they shall show forth the praises of the LORD.

Gerelateerde verzen
2 Koningen 8:9 | Matthéüs 2:11 | Jesaja 42:10 | 1 Koningen 10:2 | 2 Kronieken 9:1 | Maleáchi 1:11 | Jesaja 61:6 | Openbaring 5:9 - Openbaring 5:10 | Filippenzen 2:17 | 1 Petrus 2:5 | Genesis 10:7 | Psalmen 72:10 | Openbaring 7:9 - Openbaring 7:12 | Jesaja 30:6 | Richteren 6:5 | 1 Petrus 2:9 | Romeinen 15:9 | Genesis 25:13 | Richteren 7:12 | Genesis 25:3 - Genesis 25:4 | Psalmen 72:15 | Jesaja 45:14