Logo Bijbelvers.net

Handelingen 2:9Statenvertaling
Parthers, en Méders, en Elamieten, en de inwoners zijn van Mesopotámië, en Judéa, en Cappadócië, Pontus en Azië.

Herziene Statenvertaling*
Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Asia,

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Nog niet beschikbaar

King James Version + Strongnumbers
Parthians, G3934 and G2532 Medes, G3370 and G2532 Elamites, G1639 and G2532 the G3588 dwellers G2730 in Mesopotamia, G3318 and G5037 in Judaea, G2449 and G2532 Cappadocia, G2587 in Pontus, G4195 and G2532 Asia, G773

Updated King James Version
Parthians, and Medes, and Elamites, and the dwellers in Mesopotamia, and in Judaea, and Cappadocia, in Pontus, and Asia,

Gerelateerde verzen
1 Korinthe 16:19 | 2 Korinthe 1:8 | Genesis 14:1 | 2 Koningen 17:6 | Daniël 8:20 | Jesaja 11:11 | Handelingen 20:18 | Genesis 10:22 | 2 Timótheüs 1:15 | Openbaring 1:11 | Handelingen 6:9 | Ezra 6:2 | Genesis 24:10 | Handelingen 19:10 | Handelingen 19:31 | Handelingen 7:2 | Handelingen 16:6 | Handelingen 18:2 | 1 Petrus 1:1 | Handelingen 19:27 | Deuteronomium 23:4 | 1 Kronieken 19:6 | Richteren 3:8 | Daniël 8:2 | Openbaring 1:4 | Jesaja 21:2 | Handelingen 20:16 | Romeinen 16:5