Logo Bijbelvers.net

Handelingen 19:35

En als de stads schrijver de schare gestild had, zeide hij: Gij mannen van Éfeze! wat mens is er toch, die niet weet, dat de stad der Éfezeren de kerkbewaarster zij van de grote godin Diána, en van het beeld, dat uit den hemel gevallen is? (Statenvertaling)

En de stadssecretaris zei, nadat hij de menigte gekalmeerd had: Mannen van Efeze! Welk mens is er die niet weet dat de stad van de Efeziërs de tempelbewaarster is van de grote godin Artemis en van het beeld dat uit de hemel gevallen is? (Herziene Statenvertaling)

And G1161 when the G3588 townclerk G1122 had appeased G2687 the G3588 people, G3793 he said, G5346 Ye men G435 of Ephesus, G2180 ( G1063 ) what G5101 man G444 is G2076 there that G3739 knoweth G1097 not G3756 how that the G3588 city G4172 of the Ephesians sup>G2180 is G5607 a worshipper G3511 of the G3588 great G3173 goddess G2299 Diana, G735 and G2532 of the image which fell down from Jupiter? G1356 (King James Version + Strongnumbers)

And when the public clerk had appeased the people, he said, All of you men of Ephesus, what man is there that knows not how that the city of the Ephesians is a worshipper of the great goddess Diana, and of the image which fell down from Jupiter? (Updated King James Version)

(Gerelateerde verzen)
Handelingen 18:19 | 2 Thessalonicenzen 2:10 - 2 Thessalonicenzen 2:11 | Handelingen 14:12 - Handelingen 14:13 | 1 Timótheüs 4:2 | Éfeze 2:12 | Handelingen 19:26