Logo Bijbelvers.net

1 Petrus 1:1Statenvertaling
Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galátië, Kappadócië, Azië en Bithynië,

Herziene Statenvertaling*
Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië,

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Nog niet beschikbaar

King James Version + Strongnumbers
Peter, G4074 an apostle G652 of Jesus G2424 Christ, G5547 to the strangers G3927 scattered throughout G1290 Pontus, G4195 Galatia, G1053 Cappadocia, G2587 Asia, G773 and G2532 Bithynia, G978

Updated King James Version
Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia,

Gerelateerde verzen
Matthéüs 10:2 | Deuteronomium 4:27 | Matthéüs 4:18 | Matthéüs 24:22 | Johannes 7:35 | Jakobus 1:1 | Deuteronomium 32:26 | Esther 3:8 | 1 Korinthe 16:19 | Galaten 1:2 | Handelingen 18:23 | Éfeze 2:19 | Handelingen 6:9 | Leviticus 26:33 | Johannes 1:41 - Johannes 1:42 | 2 Petrus 1:1 | Ezechiël 6:8 | Handelingen 19:10 | Johannes 21:15 - Johannes 21:17 | Johannes 11:52 | Handelingen 18:2 | Hebreeën 11:13 | Handelingen 16:6 - Handelingen 16:7 | Handelingen 8:4 | Éfeze 2:12 | Deuteronomium 28:64 | Handelingen 2:5 - Handelingen 2:11 | 2 Korinthe 1:8 | 2 Timótheüs 1:15 | Psalmen 44:11 | 1 Petrus 2:11 | Openbaring 1:11 | Handelingen 20:16 - Handelingen 20:18