Logo Bijbelvers.net

Johannes 14:6Statenvertaling
Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Herziene Statenvertaling*
Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Nog niet beschikbaar

King James Version + Strongnumbers
Jesus G2424 saith G3004 unto him, G846 I G1473 am G1510 the G3588 way, G3598 the G3588 truth, G225 and G2532 the G3588 life: G2222 no man G3762 cometh G2064 unto G4314 the G3588 Father, G3962 but G1508 by G1223 me. G1700

Updated King James Version
Jesus says unto him, I am the way, the truth, and the life: no man comes unto the Father, but by me.

Gerelateerde verzen
Johannes 10:9 | Johannes 14:19 | Johannes 8:32 | Hebreeën 9:8 | 1 Johannes 1:8 | 1 Johannes 5:20 | Romeinen 15:8 - Romeinen 15:9 | Johannes 6:68 | Handelingen 4:12 | Johannes 1:4 | Johannes 17:2 - Johannes 17:3 | Openbaring 7:9 - Openbaring 7:17 | 1 Johannes 5:6 | Romeinen 5:2 | Kolossenzen 3:4 | Openbaring 22:1 | 2 Johannes 1:9 | Handelingen 3:15 | Openbaring 13:7 - Openbaring 13:8 | 1 Johannes 2:23 | 1 Korinthe 15:45 | Johannes 15:1 | Openbaring 22:17 | 1 Petrus 3:18 | 1 Petrus 2:4 | Johannes 1:14 | Éfeze 2:18 | 1 Johannes 1:1 - 1 Johannes 1:2 | Johannes 6:51 | Johannes 18:37 | Openbaring 1:5 | Romeinen 15:16 | Openbaring 3:14 | 1 Johannes 5:11 - 1 Johannes 5:12 | Johannes 11:25 - Johannes 11:26 | 1 Petrus 1:21 | Openbaring 5:8 - Openbaring 5:9 | Johannes 6:33 | Kolossenzen 2:17 | Romeinen 5:21 | Hebreeën 10:19 - Hebreeën 10:22 | Matthéüs 11:27 | Johannes 10:28 | Openbaring 19:11 | Openbaring 20:15 | Johannes 1:17 | Johannes 5:25 - Johannes 5:29 | Johannes 6:57 | Hebreeën 7:25 | 2 Korinthe 1:19 - 2 Korinthe 1:20 | Johannes 5:21 | Jesaja 35:8 - Jesaja 35:9 | Johannes 8:51 | Openbaring 3:7 | Kolossenzen 2:9 | Johannes 10:7