Logo Bijbelvers.net

Johannes 10:7Statenvertaling
Jezus dan zeide wederom tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik ben de Deur der schapen.

Herziene Statenvertaling*
Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Nog niet beschikbaar

King James Version + Strongnumbers
Then G3767 said G2036 Jesus G2424 unto them G846 again, G3825 Verily, G281 verily, G281 I say G3004 unto you, G5213 ( G3754 ) I G1473 am G1510 the G3588 door G2374 of the G3588 sheep. G4263

Updated King James Version
Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep.

Gerelateerde verzen
Johannes 10:9 | Hebreeën 10:19 - Hebreeën 10:22 | Éfeze 2:18 | Lukas 15:4 - Lukas 15:6 | Ezechiël 34:31 | Jesaja 53:6 | Johannes 14:6 | Johannes 10:1 | Psalmen 95:7 | Psalmen 100:3 | Psalmen 79:13