Logo Bijbelvers.net

Genesis 1:1In den beginne schiep God den hemel en de aarde. (Statenvertaling)

In het begin schiep God de hemel en de aarde. (Herziene Statenvertaling)

In the beginning H7225 God H430 created H1254 ( H853 ) the heaven H8064 and the earth. H776 (King James Version + Strongnumbers)

In the beginning God created the heaven and the earth. (Updated King James Version)

(Gerelateerde verzen)
Jeremía 10:12 | Jesaja 44:24 | Zacharia 12:1 | Jesaja 40:26 | Jesaja 51:16 | Éfeze 3:9 | Openbaring 21:6 | Psalmen 146:6 | Psalmen 134:3 | Jeremía 32:17 | Hebreeën 1:2 | Jesaja 42:5 | Psalmen 136:5 | Hebreeën 3:4 | Matthéüs 11:25 | 1 Korinthe 8:6 | Jesaja 37:16 | Hebreeën 11:3 | Johannes 1:1 - Johannes 1:3 | Jesaja 51:13 | Psalmen 124:8 | Romeinen 1:19 - Romeinen 1:20 | Psalmen 104:30 | Openbaring 10:6 | Éxodus 20:11 | 1 Kronieken 16:26 | Openbaring 3:14 | Kolossenzen 1:16 - Kolossenzen 1:17 | Psalmen 115:15 | Handelingen 17:24 | Jesaja 65:17 | Psalmen 102:25 | Spreuken 3:19 | Psalmen 89:11 - Psalmen 89:12 | Handelingen 4:24 | Handelingen 14:15 | Psalmen 33:6 | Openbaring 14:7 | Job 26:13 | Jeremía 51:15 | Nehémia 9:6 | Prediker 12:1 | Markus 13:19 | Jesaja 40:28 | Hebreeën 1:10 | Psalmen 104:24 | Romeinen 11:36 | Job 38:4 | Openbaring 22:13 | Éxodus 31:18 | Spreuken 16:4 | Psalmen 90:2 | 2 Petrus 3:5 | Psalmen 8:3 | Openbaring 4:11 | Psalmen 96:5 | 1 Johannes 1:1 | Psalmen 121:2 | Psalmen 33:9 | Psalmen 148:4 - Psalmen 148:5 | Jesaja 45:18 | Spreuken 8:22 - Spreuken 8:30