Logo Bijbelvers.net

2 Timótheüs 1:18Statenvertaling
De Heere geve hem, dat hij barmhartigheid vinde bij den Heere, in dien dag; en hoeveel hij mij te Éfeze gediend heeft, weet gij zeer wel.

Herziene Statenvertaling*
Moge de Heere hem geven dat hij barmhartigheid vindt bij de Heere op die dag. En hoezeer hij in Efeze gediend heeft, weet u zelf het beste.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Nog niet beschikbaar

King James Version + Strongnumbers
The G3588 Lord G2962 grant G1325 unto him G846 that he may find G2147 mercy G1656 of G3844 the Lord G2962 in G1722 that G1565 day: G2250 and G2532 in how many things G3745 he ministered unto G1247 me at G1722 Ephesus, G2181 thou G4771 knowest G1097 very well. G957

Updated King James Version
The Lord grant unto him that he may find mercy of the Lord in that day: and in how many things he ministered unto me at Ephesus, you know very well.

Gerelateerde verzen
2 Timótheüs 4:12 | Romeinen 9:15 - Romeinen 9:23 | Matthéüs 25:34 - Matthéüs 25:40 | Éfeze 2:4 | Psalmen 130:3 - Psalmen 130:4 | 1 Petrus 1:10 | Hebreeën 6:10 | 1 Koningen 17:20 | Lukas 1:78 | Romeinen 3:23 - Romeinen 3:24 | 1 Timótheüs 1:3 | 2 Timótheüs 1:12 | 2 Korinthe 9:1 | 1 Korinthe 16:8 | 2 Timótheüs 1:16 | Handelingen 19:1 | 1 Thessalonicenzen 2:19 | Openbaring 2:1 | Lukas 8:3 | Lukas 1:72