Logo Bijbelvers.net

1 Korinthe 15:32Statenvertaling
Zo ik, naar den mens, tegen de beesten gevochten heb te Éfeze, wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden? Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij.

Herziene Statenvertaling*
Als ik, naar de mens gesproken, tegen wilde beesten heb gevochten in Efeze, wat voor nut heeft dat dan voor mij, als de doden niet opgewekt worden? Laten wij dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Nog niet beschikbaar

King James Version + Strongnumbers
If G1487 after the manner G2596 of men G444 I have fought with beasts G2341 at G1722 Ephesus G2181 , what G5101 advantageth it G3786 me G3427 , if G1487 the dead G3498 rise G1453 not G3756 ? let us eat G5315 and G2532 drink G4095 ; for G1063 to morrow G839 we die G599 .

Updated King James Version
If after the manner of men I have fought with beasts at Ephesus, what advantages it me, if the dead rise not? let us eat and drink; in order to morrow we die.

Gerelateerde verzen
Jesaja 22:13 | Prediker 2:24 | Job 35:3 | Romeinen 6:19 | Handelingen 18:19 | Lukas 9:25 | 2 Korinthe 1:8 - 2 Korinthe 1:10 | Galaten 3:15 | Handelingen 19:1 | Handelingen 19:23 - Handelingen 19:41 | Maleáchi 3:14 - Maleáchi 3:15 | Jesaja 56:12 | Judas 1:10 | Lukas 12:19 | 2 Petrus 2:12 | Psalmen 73:13 | Prediker 11:9