Logo Bijbelvers.net

Richteren 3:20Statenvertaling
En Ehud kwam tot hem in, daar hij was zittende in een koele opperzaal, die hij voor zich alleen had; zo zeide Ehud: Ik heb een woord Gods aan u. Toen stond hij op van den stoel.

Herziene Statenvertaling*
En Ehud kwam naar hem toe, terwijl hij in het koele bovenvertrek zat, dat hij voor zich alleen had. Toen zei Ehud: Ik heb een woord van God voor u. En hij stond op van de troon.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Toen kwam Ehud bij hem binnen, terwijl hij zat in het koele bovenvertrek, dat hij voor zich alleen had, en Ehud zeide: Ik heb een woord Gods voor u. Toen stond hij op van zijn zetel.

King James Version + Strongnumbers
And Ehud H261 came H935 unto H413 him; and he H1931 was sitting H3427 in a summer H4747 parlour, H5944 which H834 he had for himself alone. H905 And Ehud H261 said, H559 I have a message H1697 from God H430 unto H413 thee. And he arose H6965 out of H4480 - H5921 his seat. H3678

Updated King James Version
And Ehud came unto him; and he was sitting in a summer parlour, which he had for himself alone. And Ehud said, I have a message from God unto you. And he arose out of his seat.

Gerelateerde verzen
Jeremía 10:7 | Amos 3:15 | Micha 6:9 | 2 Samuël 12:1 - 2 Samuël 12:15 | Psalmen 29:1 | Richteren 3:19 | 2 Samuël 24:12