Logo Bijbelvers.net

Richteren 3:20En Ehud kwam tot hem in, daar hij was zittende in een koele opperzaal, die hij voor zich alleen had; zo zeide Ehud: Ik heb een woord Gods aan u. Toen stond hij op van den stoel. (Statenvertaling)

En Ehud kwam naar hem toe, terwijl hij in het koele bovenvertrek zat, dat hij voor zich alleen had. Toen zei Ehud: Ik heb een woord van God voor u. En hij stond op van de troon. (Herziene Statenvertaling)

And Ehud H261 came H935 unto H413 him; and he H1931 was sitting H3427 in a summer H4747 parlour, H5944 which H834 he had for himself alone. H905 And Ehud H261 said, H559 I have a message H1697 from God H430 unto H413 thee. And he arose H6965 out of H4480 - H5921 his seat. H3678 (King James Version + Strongnumbers)

And Ehud came unto him; and he was sitting in a summer parlour, which he had for himself alone. And Ehud said, I have a message from God unto you. And he arose out of his seat. (Updated King James Version)

(Gerelateerde verzen)
Jeremía 10:7 | Amos 3:15 | Micha 6:9 | 2 Samuël 12:1 - 2 Samuël 12:15 | Psalmen 29:1 | Richteren 3:19 | 2 Samuël 24:12