Logo Bijbelvers.net

Richteren 20:16Statenvertaling
Onder al dit volk waren zevenhonderd uitgelezene mannen, welke links waren; deze allen slingerden met een steen op een haar, dat het hun niet miste.

Herziene Statenvertaling*
Onder al dit volk waren zevenhonderd van de beste mannen link­shandig. Ieder van hen kon haarfijn met een steen slingeren zonder te missen.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Van al dit krijgsvolk waren zevenhonderd uitgelezen mannen linkshandig, en ieder van hen slingerde met een steen tot op een haar, zonder te missen.

King James Version + Strongnumbers
Among all H4480 - H3605 this H2088 people H5971 there were seven H7651 hundred H3967 chosen H977 men H376 lefthanded; H334 - H3027 - H3225 every one H3605 - H2088 could sling H7049 stones H68 at H413 an hair H8185 breadth, and not H3808 miss. H2398

Updated King James Version
Among all this people there were seven hundred chosen men lefthanded; every one could sling stones at an hair breadth, and not miss.

Gerelateerde verzen
1 Samuël 17:40 | 2 Kronieken 26:14 | 1 Samuël 25:29 | Richteren 3:15 | 1 Kronieken 12:2 | 1 Samuël 17:49 - 1 Samuël 17:50