Logo Bijbelvers.net

Job 31:12Want dat is een vuur, hetwelk tot de verderving toe verteert, en al mijn inkomen uitgeworteld zou hebben. (Statenvertaling)

Dat zou namelijk een vuur zijn dat verteert tot in het verderf, en dat al mijn opbrengst ontwortelt. (Herziene Statenvertaling)

For H3588 it H1931 is a fire H784 that consumeth H398 to H5704 destruction, H11 and would root out H8327 all H3605 mine increase. H8393 (King James Version + Strongnumbers)

For it is a fire that consumes to destruction, and would root out all mine increase. (Updated King James Version)

(Gerelateerde verzen)
Spreuken 3:33 | Job 20:28 | Jeremía 5:7 - Jeremía 5:9 | Maleáchi 3:5 | Job 26:6 | Job 15:30 | Hebreeën 13:4 | Spreuken 6:27