Logo Bijbelvers.net

Genesis 25:4

En de zonen van Midian waren Efa en Efer, en Henoch en Abída, en Eldaä. Deze allen waren zonen van Ketûra. (Statenvertaling)

De zonen van Midian waren Efa, Efer, Henoch, Abida en Eldaä. Zij allen waren zonen van Ketura. (Herziene Statenvertaling)

And the sons H1121 of Midian; H4080 Ephah, H5891 and Epher, H6081 and Hanoch, H2585 and Abida, H28 and Eldaah. H420 All H3605 these H428 were the children H1121 of Keturah. H6989 (King James Version + Strongnumbers)

And the sons of Midian; Ephah, and Epher, and Hanoch, and Abidah, and Eldaah. All these were the children of Keturah. (Updated King James Version)

(Gerelateerde verzen)
Jesaja 60:6