Logo Bijbelvers.net

Genesis 25:4Statenvertaling
En de zonen van Midian waren Efa en Efer, en Henoch en Abída, en Eldaä. Deze allen waren zonen van Ketûra.

Herziene Statenvertaling*
De zonen van Midian waren Efa, Efer, Henoch, Abida en Eldaä. Zij allen waren zonen van Ketura.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
En de zonen van Midjan waren Efa, Efer, Chanok, Abida en Eldaa. Deze allen waren de zonen van Ketura.

King James Version + Strongnumbers
And the sons H1121 of Midian; H4080 Ephah, H5891 and Epher, H6081 and Hanoch, H2585 and Abida, H28 and Eldaah. H420 All H3605 these H428 were the children H1121 of Keturah. H6989

Updated King James Version
And the sons of Midian; Ephah, and Epher, and Hanoch, and Abidah, and Eldaah. All these were the children of Keturah.

Gerelateerde verzen
Jesaja 60:6