Logo Bijbelvers.net

2 Timótheüs 4:12

Maar Tychikus heb ik naar Éfeze gezonden. (Statenvertaling)

Maar Tychikus heb ik naar Efeze gestuurd. (Herziene Statenvertaling)

And G1161 Tychicus G5190 have I sent G649 to G1519 Ephesus. G2181 (King James Version + Strongnumbers)

And Tychicus have I sent to Ephesus. (Updated King James Version)

(Gerelateerde verzen)
Handelingen 20:16 - Handelingen 20:17 | Kolossenzen 4:7 | Handelingen 20:25 | Éfeze 6:21 | Titus 3:12 | 1 Timótheüs 1:3 | Handelingen 20:4