Logo Bijbelvers.net

2 Timótheüs 4:12Statenvertaling
Maar Tychikus heb ik naar Éfeze gezonden.

Herziene Statenvertaling*
Maar Tychikus heb ik naar Efeze gestuurd.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Nog niet beschikbaar

King James Version + Strongnumbers
And G1161 Tychicus G5190 have I sent G649 to G1519 Ephesus. G2181

Updated King James Version
And Tychicus have I sent to Ephesus.

Gerelateerde verzen
Handelingen 20:16 - Handelingen 20:17 | Kolossenzen 4:7 | Handelingen 20:25 | Éfeze 6:21 | Titus 3:12 | 1 Timótheüs 1:3 | Handelingen 20:4